Pokémon Duel: Aron, the tiny meta counter?

Source: Youtube

.