Pokémon GO: 3 person doing a Zapdos Raid

Source: Youtube

.