Pokémon GO: Mehtod to Guarantee hit Pokémon with Excellent

Source: Youtube

Source: Youtube

.