Pokémon GO: Monterey (California) gameplay

Source: Youtube

.